در این ویدئو آموزشی شما می‌توانید مسیر اجرای یک پروژه هوش تجاری را در SQL Server بصورت کامل مشاهده کنید. این مسیر توسط مهندس مسعود طاهری مدرس و مشاور SQL Server در نمایشگاه الکامپ برای علاقه‌مندان در غرفه نیک آموز ارائه گردید.