در این ویدئو آموزشی شما با ColumnStore Index در SQL Server آشنا خواهید شد. این ویدئو توسط مهندس مسعود طاهری مدرس و مشاور SQL Server در نمایشگاه الکامپ برای علاقه‌مندان در غرفه نیک آموز ارائه گردید.